Poradna

  • Daň z nabytí nemovitosti komplexní info - Z pohledu poplatníka u běžných typů realit pro bydlení a rekreaci je výhodné, že nepotřebuje k přiznání daně znalecký posudek. Daň se vypočítá z kupní ceny nemovitosti nebo z tzv. srovnávací daňové hodnoty, což je cena obvyklá tzv. směrná hodnota podle dat a posouzení Finančního úřadu. Za základ...
  • Práce realitní kanceláře a nový občanský zákoník -   Občanský zákoník popisuje smlouvu o zprostředkování jako závazek zprostředkovatele, že zájemci zprostředkuje uzavření smlouvy s třetí osobou a zájemce se zavazuje zaplatit mu za to provizi. Pokud nebude sjednána provize, tak má zprostředkovatel nárok na úhradu nákladů. Hlavní činností...
  • Nový občanský zákoník a pacht s pronájmem -   Pronájem či pacht nemovitosti je v novém občanském zákoníku spolu s novým zákonem o katastru nemovitostí doveden do nových horizontů. Zda-li to bude v pozitivním nebo negativním slova smyslu ukáže až praxe.  více k pronájmu bytu zde:Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele podle nového...
  • Majitel bytu a nový občanský zákoník - Nový občanský zákoník bude nově zahrnovat otázky bytového vlastnictví a spoluvlastnictví, které jsou doposud v zákoně o vlastnictví bytů. Hlasování ve společenství vlastníků bytových jednotek Aby rozhodnutí bylo platné musí být na hlasování vlastníci, kteří disponují podle podílů většinou, což...
  • Změny v oblasti nemovitostí podle nového občanského zákoníku - V tomto článku vás upozorníme na změny se kterými je v této souvislosti třeba počítat. Stavba je součástí pozemku Začíná zde platit pravidlo, co je na povrchu ustupuje pozemku. Pokud k 1.1.2014 je vlastník budovy a pozemku pod ním stejný, tak dojde ze zákona ke sloučení a budova se stane...
  • Změny v katastru nemovitostí od roku 2014 -   Od roku 2014 nastaly změny v katastru nemovitostí. Přestane se používat pojem katastr nemovitostí a místo něj nastoupí veřejný seznam a tudíž katastr bude jedním z veřejných seznamů. V novém občanském zákoníku se v souvislosti s katastrem nemovitostí prosadil princip materiální duplicity, kdy...
  • Pronájem bytu podle nového občanského zákoníku (NOZ) -     Od ledna 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, dochází také u pronájmu bytu k určitým změnám oproti dřívějšímu stavu. NOZ obsahuje jak ustanovení o nájmu obecně, tak i zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu. Zde vám přinášíme základní informace o tom, jak se NOZ promítá do...
  • Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele podle nového občanského zákoníku -     Nový občanský zákoník (NOZ), který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, upravuje rovněž vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem a jejich práva a povinnosti.     Základní práva a povinnosti nájemce a pronajímatele   Mezi základní povinnosti nájemce patří užívat byt řádně v souladu s nájemní...
  • Skončení nájmu bytu podle nového občanského zákoníku (NOZ) -     Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje mimo jiné i skončení nájmu bytu. K němu může dojít několika způsoby, se kterými se seznámíme blíže.     Skončení nájmu služebního bytu   Pokud ve smlouvě výslovně stojí, že se jedná o byt služební, který je pronajat v souvislosti s výkonem...


Kontakt: info@bezrealitky.org

Vyhledávání reality bez realitky:

 

Bez realitky